Քշել

Եղբայրներ

5
Գլուխ 51 Դեկտեմբերի 21, 2022
Գլուխ 50 Դեկտեմբերի 21, 2022

Վարտիքի նշում

3.5
Գլուխ 113 Մարտի 20, 2023
Գլուխ 112 Մարտի 20, 2023

Հոր ցանկությունը

3.3
Գլուխ 119 Փետրվարի 28, 2023
Գլուխ 117 Փետրվարի 25, 2023